(T18) LUYỆN NGẢI: CÔ HỒN DÃ QUỶ

  Đạo diễn: Mate Yimsomboon
  Diễn viên: Punjan Prama, Supawadee Kitisopakul
  Thể loại:

20/05/2024 08:40 14:10 16:15 21:10
19/05/2024

Trong một lần trấn yểm ác linh quỷ quyệt, thầy phù thuỷ Kaew đã chiến thắng. Nhưng ngạ quỷ nhanh chóng thoát khỏi phong ấn, ám lấy thể xác người tình Kaew, khiến anh đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan.