(K) LẬT MẶT 7: MỘT ĐIỀU ƯỚC

  Đạo diễn: Lý Hải
  Diễn viên: Thanh Hiền, Trương Minh Cường, Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Tuyên, Trâm Anh, Trần Kim Hải
  Thể loại:

Một câu chuyện lần đầu được kể bằng tất cả tình yêu, và từ tất cả những hồi ức xao xuyến nhất của đấng sinh thành.