(T18) ABIGAIL

RẠP DABACO CINEMA TỪ SƠN

20/05/2024

11:50

Công nghệ: 2D

Phòng: 02

...

0 VNĐ

Thông Tin Nhận Vé

Họ Tên:

Số Điện Thoại:

Email:

Chú ý : Thông tin về mã vé sẽ được gửi qua Email đã nhập.

Nếu sau 30p đặt vé nhưng không thấy Email vui lòng liên hệ hotline: (0222) 3.842.668 - (0222) 3.622.999 (Quế Võ) để được hướng dẫn!

Chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ bạn!

Chấp nhận thanh toán các thẻ

Màn Hình

Chú thích màu sắc sơ đồ ghế

Ghế thường

Ghế Vip

Ghế Đôi

Ghế Đang chọn

Ghế đã có người